ZARZĄD SEKCJI

 

Zarząd Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego:

 

Przewodniczący: Dr n. med. Jadwiga Wolszakiewicz
Przewodniczący-Elekt: Prof. dr n. med. Anna Jegier
Poprzedni Przewodniczący: Dr n. med. Zbigniew Eysymontt
Skarbnik: Lek. med. Tadeusz Bednarczyk
Sekretarz:  Dr n. med. Agnieszka Mawlichanów 
Członkowie Zarządu: Dr n. med. Michał Gałaszek
Prof. dr n. med. Artur Mamcarz
Dr n. med. Krzysztof Smarż
Prof. dr n. med. Ewa Straburzyńska
 .
 Komisja Rewizyjna: Dr n. med Iwona Korzeniowska-Kubacka
Prof dr n. med. Ryszard Piotrowicz
Doc. dr hab. n. med. Dominika Szalewska
 .
 Kontakt: Klinika Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej
Instytut Kardiologii w Warszawie
ul. Alpejska 42
Warszawa 04-628
tel: 22 343 44 09
e-mail: jwolszakiewicz@ikard.pl