PROGRAM NAUKOWY

 


PROGRAM  XIX SYMPOZJUM PDF


 

ŚRODA 11.02.2015

16.00 – 19.00
Rejestracja Uczestników

 

17:30-18:30
Zebranie Zarządu Sekcji

 

CZWARTEK 12.02.2015

 

Od 7:30
Rejestracja Uczestników

 

7:45 – 8:30
Sesja śniadaniowa
Sesja wspólna z Sekcją Kardiologii Sportowej PTK
Jak przygotować pacjenta po zawale serca do sezonu narciarskiego?
Prowadzący: Michał Gałaszek, Jadwiga Wolszkiewicz
 1. Narciarstwo a ryzyko sercowo-naczyniowe. Renata Główczyńska
 2. Powrót na trasy narciarskie po zawale serca. Andrzej Folga
 3. Dyskusja

 

9:00 – 13:00
Narciarstwo alpejskie, narty biegowe, nordic walking w prewencji chorób sercowo-naczyniowych

Prowadzący: Michał Gałaszek

 

9:00 – 13:00
Warsztaty EKG dla pielęgniarek, fizjoterapeutów i techników medycznych
Zasady monitorowania treningów fizycznych w rehabilitacji kardiologicznej
Prowadzący: Ewa Piotrowicz, Waldemar Łabędź
9:00 – 9:30 Elektrofizjologiczne podstawy EKG. Marta Kałużna-Oleksy
9:45 – 10:30 Nieprawidłowości rytmu serca, nieprawidłowości zespołów QRS,
nieprawidłowości odcinka ST w monitorowaniu treningu. Dominika Pyszno-Prokopowicz
10:30 -11:00 przerwa kawowa
11:00 -11:30 Kiedy przerwać trening i wezwać lekarza? Dominika Pyszno-Prokopowicz.
11:30 -13:00 Monitorowanie treningu w rehabilitacji kardiologicznej. Planowanie i monitorowanie treningu w niewydolności serca z uwzględnieniem telemedycyny.
Maria Banaszak-Bednarczyk, Ewa Piotrowicz

 

13:00 – 14:00
Przerwa obiadowa

 

14:00 – 14:40
Otwarcie konferencji
Prowadzący: Zbigniew Eysymontt
Wystąpienia:
Przewodniczącej Zarządu Sekcji RKiFW PTK Dominiki Szalewskiej
Przewodniczącego Komitetu Naukowego Konferencji Ryszarda Piotrowicza oraz zaproszonych gości:
Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Zbigniewa Kalarusa
Wykład inauguracyjny: Polska Kardiologia w Europie. Grzegorz Opolski

 

14:45 – 15:30
Sesja I
Rehabilitacja kardiologiczna w Polsce-polityka państwa
Prowadzący: Zbigniew Kalarus, Ryszard Piotrowicz
 1. Rehabilitacja kardiologiczna z perspektywy płatnika- komentarz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusza Jędrzejczyka
 2. Stan rehabilitacji kardiologicznej w Polsce w roku 2014. Michał Gałaszek
 3. Dlaczego na Śląsku jest tak dobrze? – komentarz Specjalisty Wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii Marka Gierlotki
 4. Dyskusja

 

15:30 – 15:45
Przerwa kawowa

 

15:45 – 16:45
Sesja II
„Zmiana….o motywacji i nie tylko…”
Prowadzący: Dominika Szalewska, Zbigniew Eysymontt
 1. Katalog nowych i nieznanych zagrożeń cywilizacyjnych: między psychiatrią a kardiologią. Bartosz Łoza
 2. Zastosowanie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniu (SFBT -Solution Focused Brief Therapy w rehabilitacji kardiologicznej ) – perspektywa psychiatry, terapeuty uzależnień i pacjenta po CABG. Marek Grzyb

 

16:45 – 17:00
Przerwa kawowa

 

17:00 – 18:15
Sesja III
Rehabilitacja kardiologiczna, a miażdżyca tętnic.
Prowadzący: Jan Gmiński, Tomasz Rywik, Aleksandra Wilczek-Banc
 1. Wysiłek fizyczny, a śródbłonek naczyń. Jan Gmiński  
 2. Wpływ rehabilitacji po zawale mięśnia sercowego na markery dysfunkcji śródbłonka. Urszula Binduga
 3. Rehabilitacja kardiologiczna po zawale mięśnia sercowego, a zmiany składu masy ciała. Grzegorz Burek  
 4. Funkcja śródbłonka, a sztywność tętnic i aktywność fizyczna. Piotr Jankowski

 

18:15 – 18:30
Przerwa kawowa

 

18:30 – 19:30
Sesja IV
Różne oblicza stymulacji w rehabilitacji kardiologicznej.
Prowadzący: Ewa Piotrowicz, Przemysław Leszek
 1. Stymulacja nerwu przeponowego. Ewa Piotrowicz
 2. Stymulacja nerwów rdzeniowych. Tomasz Rywik  
 3. Stymulacja elektryczna mięśni. Bożena Leszczyńska-Bolewska

 

19:30 – 19:40
Przerwa kawowa

 

19:40 – 20:10
Sesja V
Prowadzący: Zbigniew Lew-Starowicz, Ryszard Piotrowicz
Czy seks może być rehabilitacją,czy rehabilitacja może zastąpić seks?
Zbigniew Lew-Starowicz

 

PIĄTEK 13.02.2015


9:00 – 11:00
SESJA VI
WARSZTATY SPIROERGOMETRYCZNE
Spiroergometria w przypadkach klinicznych
Prowadzący: Ewa Straburzyńska-Migaj, Dominika Szalewska
 1. Chory z niewydolnością serca i POCHP. Piotr Niedoszytko
 2. Chory z niewydolnością serca w rehabilitacji kardiologicznej. Dominika Szalewska
 3. Chory ze stymulatorem resynchronizującym . Ewa Straburzyńska-Migaj
 4. Chory z tętniczym nadciśnieniem płucnym. Stanisław Jankiewicz
 5. Praktyczna prezentacja systemów do badań spiroergometrycznych

 

10:00 – 13:00
SESJA równoległa
Warsztaty resuscytacji krążeniowo-oddechowej
Ilość miejsc ograniczona- decyduje kolejność zgłoszeń (Grupa I)
Prowadzący: Elżbieta Kremis, Piotr Góral
 1. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u pacjentów kardiologicznych.
  Elżbieta Kremis
 2. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u pacjentów kardiologicznych.
  Piotr Góral

 

11:00 – 11:30
Przerwa kawowa

 

11:30 – 13:00
Sesja VII
Kreacja zdrowego stylu życia i nawyków żywieniowych
Myśl o jedzeniu przyjemnie i mądrze
Prowadzący: Małgorzata Łazorczyk, Olga Rymkiewicz
 1. Psychodietetyka- odpowiedź na zdrowe życie XXI wieku? Olga Rymkiewicz
 2. Emocje na talerzu- o jedzeniu emocjonalnym. Olga Rymkiewicz
 3. Dyskusja

 

13:00 – 14:30
Przerwa obiadowa

 

14:30 – 15:00
Sesja VIII
SESJA Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Prowadzący: Ewa Piotrowicz, Aleksandra Wilczek-Banc
Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS. Bożena Wierzyńska

 

15:00 – 15:10
Przerwa kawowa

 

15:00 – 18:00
Sesja równoległa
Warsztaty resuscytacji krążeniowo-oddechowej
Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń (Grupa III – dodatkowa)
Prowadzący: Elżbieta Kremis, Piotr Góral
 1. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u pacjentów kardiologicznych.
  Piotr Góral
 2. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u pacjentów kardiologicznych. Elżbieta Kremis

 

15:10 – 16:10
Sesja IX
Kardioonkologia
Prowadzący: Ewa Straburzyńska-Migaj, Przemysław Leszek
 1. Odrębności choroby wieńcowej pacjentów onkologicznych. Przemysław Leszek
 2. Prewencja choroby wieńcowej w onkologii. Tomasz Rywik
 3. Trening fizyczny u pacjentów onkologicznych . Jadwiga Wolszakiewicz

 

16:10 – 16:25
Przerwa kawowa

 

16:25 – 18:00
Sesja X
Zabiegi kardiochirurgiczne, interwencje naczyniowe i rehabilitacja kardiologiczna u pacjentów starszych (80+)
Prowadzący: Paweł Buszman, Ryszard Piotrowicz, Jacek Różański
 1. Operacje kardiochirurgiczne u pacjentów starszych – kwalifikacja, operacja, opieka pooperacyjna. Maciej Kolowca
 2. Interwencje naczyniowe u osób 80+. Paweł Buszman
 3. Rehabilitacja u pacjentów 80+ po operacjach kardiochirurgicznych. Aleksandra Wilczek-Banc
 4. Specyfika usprawniania osób starszych z chorobami układu krążenia. Edyta Smolis-Bąk
 5. Dyskusja z udziałem prowadzących, wykładowców oraz zaproszonych gości: Paweł Buszman, Maciej Kolowca, Ryszard Piotrowicz, Jacek Różański, Edyta Smolis-Bąk,Aleksandra Wilczek-Banc

 

18:00 – 18:10
Walne Zebranie – I termin

 

18:10 – 19:00
Walne Zebranie i wybory zarządu sekcji – II termin

 

SOBOTA 14.02.2015

9:00 – 10:00
Sesja XI – Sesja plakatowa
Prowadzący: Anna Jegier, Jerzy Rybicki, Edyta Smolis-Bąk
 

 

9:00 – 12:00
Sesja równoległa
Warsztaty resuscytacji krążeniowo-oddechowej
Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń (Grupa II)
Prowadzący: Elżbieta Kremis, Piotr Góral
 1. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u pacjentów kardiologicznych.
  Piotr Góral
 2. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u pacjentów kardiologicznych. Elżbieta Kremis  
 

 

10:00 – 10:15
Przerwa kawowa

 

10:15 – 11:15
Sesja XII
SESJA WSPÓLNA Z SEKCJĄ EPIDEMIOLOGII I PREWENCJI PTK
Czy, kiedy i jak leczyć otyłość?
Prowadzący: Grzegorz Kopeć, Dominika Szalewska
 1. Czy nadmierna masa ciała zwiększa ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych? Andrzej Pająk
 2. W jaki sposób oceniać nadmiar tkanki tłuszczowej? Agnieszka Serafin
 3. Czy leczyć nadwagę i otyłość niewielkiego stopnia ? Piotr Jankowski

 

11:15 – 11:30
Przerwa kawowa

 

11:30 – 13:00
Sesja XIII
Prezentacja wybranych przypadków klinicznych
Prowadzący: Ewa Rydzewska, Aleksandra Wilczek-Banc, Jadwiga Wolszakiewicz
 1. Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna połączona z NMES kończyn dolnych u pacjenta z niewydolnością serca po zabiegu kardiochirurgicznym (pacjent trudny, nietypowy). Bożena Leszczyńska-Bolewska, Krystian Oleszczyk, Teresa Malina, Anna Zielińska-Meus, Jerzy Rybicki, Halina Brus
 2. Czy i jak bardzo może być stresująca rehabilitacja kardiologiczna? Aleksandra Wilczek-Banc, Kazimierz Widenka, Janusz Szczupak
 3. Prehabilitacja pacjenta zakwalifikowanego do pilnego przeszczepienia serca. Emil Niedziński
 4. Rehabilitacja kardiologiczna pacjentki z rozpoznanym zespołem Loyes’a-Dietza – trudna decyzja dotycząca zakresu rehabilitacji. Dominika Pyszno-Prokopowicz, Jadwiga Wolszakiewicz, Ryszard Piotrowicz
 5. Wpływ regularnego wysiłku fizycznego na przebieg choroby wieńcowej u pacjenta po zawale serca i z niedrożnością trzech głównych tętnic wieńcowych, obserwacja 10-letnia. Hanna Rymuza, Edyta Smolis-Bąk, Barbara Jędrzejczyk, Rafał Dabrowski

 

13:00 – 13:20
Podsumowanie sympozjum. Maria Gołda

 

13:20
Zakończenie XIX Sympozjum
Prowadzący: Dominika Szalewska, Zbigniew Eysymontt, Ryszard Piotrowicz