Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

RK w czasie pandemii COVID-19 - część 5 - podsumowanie stanowiska SRKiFW

28.04.2020

Podsumowanie

  1. Rehabilitacja kardiologiczna jako konieczny etap postępowania u pacjentów z chorobami serca i naczyń, powinna być w czasie epidemii COVID-19 realizowana u wszystkich pacjentów ze wskazaniami do rehabilitacji, z zastrzeżeniami, jak w tekście stanowiska Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK SRKiFW.
  2. W rehabilitacji kardiologicznej w czasie epidemii COVID-19 preferowana jest kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa z pierwszą fazą realizowaną w formie stacjonarnej.
  3. Stanowisko Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK zostało przygotowane w oparciu o obowiązujące w Polsce akty prawne z uwzględnieniem rekomendacji europejskich EAPC ESC. Wobec zmieniającej się dynamicznie sytuacji epidemiologicznej oraz gospodarczej w kraju (stopniowe uwalnianie ograniczeń), należy na bieżąco śledzić pojawiające się nowe regulacje prawne.