Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

RK w czasie pandemii COVID-19 - część 4 - realizacja w Polsce

28.04.2020

IV. Realizacja rehabilitacji kardiologicznej w Polsce w czasie pandemii COVID-19.

Informacje na temat realizacji RK w Polsce w czasie pandemii COVID-19 pochodzą z kwestionariuszy ankiet wypełnionych przez ośrodki realizujące program rehabilitacji kardiologicznej w tym czasie. Do dnia 24 04 2020r do SRKiFW wpłynęły informacje z 14 Ośrodków prowadzących rehabilitację kardiologiczną w Polsce.

Analizując uzyskane dane widać duże zróżnicowanie zarówno w zakresie prowadzonej aktualnie działalności jak i przyjętych strategii bezpieczeństwa:

4.1. Rehabilitacja kardiologiczna w oddziałach stacjonarnych w większości ośrodków jest realizowana, z ograniczeniem liczby osób hospitalizowanych. Chorzy przyjmowani są bezpośrednio z oddziałów leczenia fazy ostrej, zwykle z macierzystych szpitali.  Wstrzymanie działalności dotyczy najczęściej ośrodków zlokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych lub w szpitalach przekształconych w jednoimienne szpitale zakaźne;

4.2. Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach oddziałów dziennych, we wszystkich ośrodkach biorących udział w badaniu została zawieszona;

4.3. Kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa jest kontynuowana lub aktualnie wznawiana po czasowym zawieszeniu.

Procedury bezpieczeństwa epidemiologicznego stosowane w poszczególnych ośrodkach realizujących RK są bardzo zróżnicowane.  Praktycznie wszystkie ośrodki jako podstawowe narzędzie wykorzystują dane z wywiadu, oraz pomiar temperatury zarówno pacjentów jak i personelu. 

Wraz ze wzrostem możliwości wykonywania testów na obecność wirusa SARS CoV-2, pojedyncze ośrodki wykorzystują dla oceny personelu testy kasetkowe oznaczające p-ciała w klasie IgM i IgG. Testy genetyczne wykonywane są u osób objawowych z personelu lub takich, które przebyły kwarantannę lub były pod nadzorem epidemiologicznym. Tylko w pojedynczych ośrodkach jest możliwość profilaktycznego testowania personelu. 

Celem prewencji rozprzestrzeniania się COVID-19 ok. ¼ ośrodków zmieniła organizację pracy poprzez podział personelu na zespoły, które pracują w sposób wahadłowy – wymiana personelu następuje co 7 dni.   

Kontrola epidemiologiczna pacjentów w większości ośrodków odbywa się na podstawie zbieranego wywiadu i pomiarów temperatury.  Prawie wszystkie ośrodki stacjonarne przyjmują pacjentów bezpośrednio z oddziałów leczenia fazy ostrej (kardiochirugia, kardiologia).  W pojedynczych ośrodkach wykonywane są profilaktycznie, przy przyjęciu, testy genetyczne.