Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

25 Sympozjum SRKiFW PTK - 27.05.2022 r. - pokój A

I. Sesja inauguracyjna

Godzina: 09:00 – 10:00

Przewodniczący: Agnieszka Mawlichanów; Michał Gałaszek, Dominika Szalewska

Wykładowcy: Przemysław Mitkowski

II. Opinia ekspertów Sekcji RKiFW PTK w zakresie realizacji rehabilitacji kardiologicznej.

Godzina: 10:00 – 11:15

Przewodniczący: Dominika Szalewska, Agnieszka Mawlichanów

Wykładowcy: Dominika Szalewska, Jadwiga Wolszakiewicz, Agnieszka Mawlichanów, Edyta Smolis-Bąk

III. Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna jako indywidualizowana interwencja

Godzina: 11:30 – 12:45

Przewodniczący: Małgorzata Kurpesa, Dominika Szalewska

Wykładowcy: Anna Jegier, Małgorzata Kurpesa, Zbigniew Eysymontt, Anna Mierzyńska

V. Farmakoterapia w nowoczesnej prewencji wtórnej chorób układu sercowo-naczyniowego w świetle najnowszych wytycznych.

Godzina: 13:00 – 14:15

Przewodniczący: Małgorzata Kurpesa, Agnieszka Mawlichanów

Wykładowcy: Małgorzata Kurpesa, Beata Średniawa, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Anna Tomaszuk-Kazberuk

VII. Rehabilitacja kardiologiczna – wartość dodana czy cel sam w sobie?

Godzina: 14:45 – 16:00

Przewodniczący: Rafał Dąbrowski, Edyta Smolis-Bąk

Wykładowcy: Iwona Korzeniowska-Kubacka, Edyta Smolis-Bąk, Tomasz Chwyczko, Rafał Dąbrowski, Anna Mierzyńska

IX. Sesja AENIT. Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna z punktu widzenia arytmologa.

Godzina: 16:15 – 17:30

Przewodniczący: Rafał Dąbrowski, Małgorzata Kurpesa, Ryszard Piotrowicz

Wykładowcy: Ewa Piotrowicz, Małgorzata Kurpesa, Bartosz Szafran

XI. Sesja Sekcji Rehabilitacji Medycznej Towarzystwa Internistów Polskich i Sekcji RKiFW PTK: Postępy w prewencji rozpoznanej choroby układu sercowo-naczyniowego związanej z miażdżycą (ASCVD).

Godzina: 17:45 – 19:00

Przewodniczący: Renata Główczyńska, Krzysztof Smarż

Wykładowcy: Anna Jegier, Krzysztof Smarż, Ewa Straburzyńska-Migaj, Renata Główczyńska

25 Sympozjum SRKiFW PTK - 27.05.2022 r. - pokój B

IV. Leczenie niewydolności serca w świetle najnowszych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Godzina: 11:30 – 12:45

Przewodniczący: Piotr Bienias, Tomasz Rywik

Wykładowcy: Piotr Bienias, Maciej Janiszewski, Krzysztof Sadowski, Tomasz Rywik

VI. Niewydolność serca w rehabilitacji kardiologicznej.

Godzina: 13:00 – 14:15

Wykładowcy: Marta Kałużna-Oleksy, Agnieszka Bartczak-Rutkowska, Ewa Straburzyńska-Migaj, Magdalena Dudek

VIII. Kardiologia sportowa. Sport i aktywność fizyczna w kardiologii – gdy niemożliwe staje się możliwe – doświadczenia ośrodków kardiologii w Polsce.

Godzina: 14:45 – 16:00

Przewodniczący: Anna Turska-Kmieć, Renata Główczyńska

Wykładowcy: Anna Turska-Kmieć, Łukasz Małek, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Renata Główczyńska

X. Sesja Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej: Rehabilitacja kardiologiczna dla osób w starszym wieku.

Godzina: 16:15 – 17:30

Przewodniczący: Tomasz Kostka, Edyta Smolis-Bąk

Wykładowcy: Joanna Kostka, Tomasz Kostka, Agnieszka Guligowska

25 Sympozjum SRKiFW PTK - 28.05.2022 r. - pokój A

XIII. Badania wysiłkowe u osób zdrowych w 2022

Przewodniczący: Szczepan Wiecha, Daniel Śliż, Artur Mamcarz

XV. Badania wysiłkowe w mojej pracowni

Godzina: 10:30 – 11:45

Przewodniczący: Ewa Straburzyńska-Migaj, Dominika Szalewska

Wykładowcy: Jacek Migaj, Anna Turska-Kmieć, Ewa Straburzyńska-Migaj, Bartosz Szafran

XVII. Nowości w rehabilitacji kardiologicznej i pulmonologicznej

Godzina: 12:00 – 13:15

Przewodniczący: Dominika Szalewska, Lidia Łepska

Wykładowcy: Magdalena Migaj, Lidia Łepska, Karolina Lamk, Kajetan Krynicki, Katarzyna Gierat-Haponiuk

XIX. Sesja Komisji Informatyki i Telemedycyny oraz Infrastruktury PTK oraz Komisji Telemedycyny Komitetu Nauk Klinicznych PAN. Telerehabilitacja kardiologiczna w roku 2022.

Godzina: 13:30 – 14:45

Przewodniczący: Ryszard Piotrowicz, Grzegorz Dzida, Jan Pachocki, Jakub Gąsior, Grzegorz Dzida, Małgorzata Myśliwiec, Ryszard Piotrowicz

Wykładowcy: Ryszard Piotrowicz, Ewa Piotrowicz

XXI. Sesja prac oryginalnych

Godzina: 15:00 – 16:00

Przewodniczący: Edyta Smolis-Bąk, Dominika Szalewska

Wykładowcy: Joanna Rogozik, Małgorzata Żebrowska, Danuta Łoboda, Edyta Smolis-Bąk, Piotr Trościanko, Natasza Krauze

XXII. Zakończenie Sympozjum

Godzina: 16:15

Przewodniczący: Agnieszka Mawlichanów, Dominika Szalewska, Michał Gałaszek

25 Sympozjum SRKiFW PTK - 28.05.2022 r. - pokój B

XIV. Dorośli z wrodzoną wadą serca

Godzina: 09:00 – 10:15

Przewodniczący: Piotr Hoffman, Rafał Dąbrowski

Wykładowcy: Piotr Hoffman, Magdalena Lipczyńska, Anna Kwiatek-Wrzosek, Ewa Kowalik, Edyta Smolis-Bąk

XVI. Sesja Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK. Ograniczenia w aktywności ruchowej i w rehabilitacji kardiologicznej – wybrane zagadnienia.

Godzina: 10:30 – 11:45

Przewodniczący: Iwona Gorczyca-Głowacka, Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz

Wykładowcy: Maciej Janiszewski, Maria Łukasiewicz, Iwona Gorczyca-Głowacka, Marcin Wełnicki

XVIII. Jak rozumieć zmieniającą się kardiologię w 2022 r.?

Godzina: 12:00 – 13:15

Przewodniczący: Daniel Śliż, Alicja Baska, Artur Mamcarz

Wykładowcy: Alicja Jodczyk, Daniel Śliż, Alicja Baska

XX. Pacjent z PChN w przebiegu cukrzycy typu2 – nowości terapeutyczne i przełom w leczeniu – wykład sponsorowany przez firmę Bayer

Godzina: 13:30 – 14:45

Wykładowcy: Marcin Kuniewicz