MISJA

 

Misja Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK

 

Misją Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, są działania zmierzające do zwiększenia dostępności do kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej w Polsce i wyrównania regionalnej dysproporcji w tym przedmiocie.