ZGŁASZANIE SESJI


WARSZTATY
 I SESJE DYDAKTYCZNE

XIX  Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego
Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 

Ustroń  11-14.02.2015

 


 

Serdecznie zapraszamy Państwa do przesyłania propozycji warsztatów i sesji dydaktycznych na kolejne Sympozjum Sekcji.

Hasło przewodnie najbliższej konferencji:
„REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA – NOWE WYZWANIA W PRAKTYCE I ODROBINA NAUKI”.

Termin nadsyłania sesji dydaktycznych i warsztatów upłynął 31.08.2014 r. 

 


 

UWAGI OGÓLNE:
 
  1. Czas trwania każdej sesji, warsztatu 60-90 minut.
  2. W sesji dydaktycznej powinny znaleźć się 3-4 wykłady (nie więcej).
  3. W sesji pro-contra powinny znaleźć się 2 tematy będące przedmiotem debaty.
  4. W sesji warsztatowej powinien znaleźć się temat i plan warsztatu oraz propozycja osób prowadzących.
  5. W nadesłanych propozycjach należy uwzględnić tytuł sesji, czas jej trwania, tytuły poszczególnych wykładów z osobą  wykładowcy, który wyraził zgodę na wystąpienie.