ZARZĄD SEKCJI

 

Zarząd Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego:

 

Przewodniczący: Dr n. med. Zbigniew Eysymontt
Przewodniczący-Elekt / Sekretarz: Dr n. med. Jadwiga Wolszakiewicz
Poprzedni Przewodniczący: Dr n. med. Dominika Szalewska
Skarbnik: Dr hab. n.k.f. Edyta Smolis-Bąk
 .
Członkowie Zarządu: Dr n. med. Michał Gałaszek
Dr n. med. Ewa Piotrowicz
Dr n. med. Aleksandra Wilczek-Banc
Dr n.k.f. Małgorzata Wilk
 .
 Komisja Rewizyjna: Dr n. med. Tadeusz Bednarczyk
Lek. Maria Gołda
Prof. dr hab. med. Ryszard Piotrowicz
 .
 Kontakt: Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji
ul. Zdrojowa 6
43-450 Ustroń
tel: 33 854 16 32
tel: 33 854 41 77
fax: 33 854 41 77
e-mail: zeys@scr-ustron.com.pl