WYRÓŻNIONE STRESZCZENIA

Prace nagrodzone i wyróżnione spośród doniesień nadesłanych na
XIX Sympozjum Naukowo – Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji
i Fizjologii Wysiłku PTK 

Ustroń 2015

 

I miejsce:

 • Odpowiedź hemodynamiczna i wydolność fizyczna oceniane na bieżni i na ergometrze rowerowym. Test na bieżni – trening na rowerze, jak to połączyć?
  Jerzy Rybicki i wsp.
 • Trening na bieżni mechanicznej w rehabilitacji kardiologicznej. Metodyka i wyniki.
  Jerzy Rybicki i wsp.

 

II miejsce:

 • Czy 2-min marsz w miejscu może stanowić alternatywę dla 6-min testu marszowego w ocenie tolerancji wysiłku fizycznego u chorych z niewydolnością serca?
  Kinga Węgrzynowska-Teodorczyk i wsp.

 

III miejsce:

 • Czynniki warunkujące status zawodowy chorych poddanych stacjonarnej rehabilitacji kardiologicznej w półrocznej obserwacji.
  Maria Gołda i wsp.

 

Wyróżnienia:

 • Wartość prognostyczna podstawowych badań laboratoryjnych krwi w przewidywaniu wyników rehabilitacji kardiologicznej.
  Agnieszka Obrębska i wsp.
 • Wpływ wystąpienia incydentów „burzy elektrycznej” na jakość życia i aktywność fizyczną u pacjentów po implantacji kardiowertera-defibrylatora.
  Natasza Suska-Bąk i wsp.

Załącznik do pobrania.