SESJA PRZYPADKÓW KLINICZNYCH

 

W ramach XIX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które odbędzie się w Ustroniu w dniach 11-14 lutego 2015 r. przewidziana jest sesja przypadków klinicznych.
Spośród nadesłanych prac najciekawsze zostaną zakwalifikowane do prezentacji ustnej w sesji.

 

Termin nadsyłania streszczeń upłynął 31.12.2014 r.

 

Hasło przewodnie sympozjum: „REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA – NOWE WYZWANIA W PRAKTYCE I ODROBINA NAUKI”

Wymóg techniczny dotyczący plakatów: format A1 (594×841 mm), orientacja pionowa.