program_polkard

program_polkard

KRAJOWA MAPA ZAPOTRZEBOWANIA NA
REHABILITACJĘ KARDIOLOGICZNĄ NA
POZIOMIE WOJEWÓDZTWA I POWIATU
OCENA STANU REHABILITACJI
KARDIOLOGICZNEJ W POLSCE W 2008 ROKU