KOMITET NAUKOWY


Przewodniczący:
Ryszard Piotrowicz
Sekretarz: Jadwiga Wolszakiewicz

Członkowie:
Zbigniew Eysymontt
Michał Gałaszek
Piotr Jankowski
Anna Jegier
Grzegorz Kopeć
Przemysław Leszek
Małgorzata Łazorczyk
Ewa Piotrowicz
Tomasz Rywik
Jerzy Rybicki
Edyta Smolis-Bąk
Ewa Straburzyńska-Migaj
Dominika Szalewska
Aleksandra Wilczek-Banc