INFORMACJE OGÓLNE

 

TERMIN
11-14 lutego 2015 roku

 

MIEJSCE
Hotel Olimpic, Ustroń, ul. Grażyńskiego 10 www.hotelolympic.pl
(hotel na wyłączność organizatora, brak możliwości rezerwacji indywidualnych)

Informacje dotyczące możliwości rezerwacji miejsc noclegowych znajdą Państwo w zakładce „NOCLEGI”

 

OPŁATA REJESTRACYJNA

Dokonanie opłaty rejestracyjnej jest warunkiem rejestracji.
Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem formularza rejestracyjnego (zakładka „Rejestracja”)

Opłata wynosi:

przy zgłoszeniu do 15 stycznia 2015 – 300 zł
do 31 stycznia 2015 – 400 zł
od 1 lutego 2015 i do dnia rozpoczęcia Sympozjum – 500 zł

Opłata rejestracyjna jednodniowa – 150 zł

 

Prosimy o dokonanie opłaty rejestracyjnej na podane poniżej konto:

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
ul. Stawki 3a lok. 1-2
00-193 Warszawa
nr: 77 1050 1025 1000 0023 1440 5511
 

PUNKTY EDUKACYJNE
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.10.2004 r. w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów uczestnicy Konferencji otrzymają punkty edukacyjne.

 

CERTYFIKATY
Informujemy, że certyfikaty uczestnictwa będą wydawane jedynie za okazaniem identyfikatora
w biurze obsługi konferencji.